Cenník

Cenník ambulantných služieb

Aktuálny platný cenník je k nahliadnutiu na vyžiadanie v ambulancii.

Každý pacient je pred ošetrením informovaný o cene za ošetrenie.

Sme v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami VŠZP, DôveraUNION. Nezmluvné úkony je možné hradiť hotovostnou platbou. Platbu cez terminál pripravujeme.