Obvody

Zdravotný obvod zubnej ambulancie Aspradent s.r.o., Prievidza

Do nášho zdravotného obvodu spadajú nasledovné ulice (sídlisko Sever, Prievidza):

  • J. I. Bajzu
  • I. Bukovčana
  • Cesta Vl. Clementisa
  • J. M. Hurbana
  • Jégého
  • J. Okáľa
  • Rastislavova
  • J. Roháča
  • Urbárska

Vzhľadom k rozsahu nášho obvodu NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME.

Ďakujeme za porozumenie.

Sme v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami VŠZP, DôveraUNION. Nezmluvné úkony je možné hradiť hotovostnou platbou. Platbu cez terminál pripravujeme.