Stomatologická protetika

Keď sa zub nedá zachrániť

Zubné náhrady pre krajší chrup

Zubné korunky rôznych druhov

Nie vždy sa dá pôvodný chrup zachrániť do takej miery, aby spĺňal svoju praktickú, zdravotnú aj estetickú funkciu. Keď už nie je iné riešenie, nastupuje na rad stomatologická protetika.

V závislosti od rozsahu potreby doplnenia chýbajúceho chrupu navrhneme liečebný plán a odporučíme vhodné možnosti adekvátnych zubných náhrad.

Nakoľko chýbajúce zuby majú dosah aj na zvyšný pôvodný chrup, je vhodné zvážiť protetické liečenie a riešenie čo najskôr.


Zubné náhrady pre Váš krajší chrup

Inlay/ Onlay/ Overlay

Pokiaľ nie je vhodné použiť klasické plombovanie, prichádzajú na rad keramické výplne zubov. Pomocou počítačovej technológie sa vytvorí plomba na mieru, ktorá sa následne nalepí na zub zbrúsený do požadovanej formy.  Ide o trvácnu a vysoko kvalitnú techniku, ktorá dokáže nahradiť pôvodný zub, ktorý ešte nepotrebuje vyššie formy náhrad.


Zubná protetika – poskytované výkony

1. Vyšetrenie - a zhodnotenie stavu a jeho dopadu na celý chrup.

2. Úprava pôvodných zubov - do potrebného stavu. Ide o predprípravu na budúcu konštrukciu (korunku, mostík, protézu).

3. Zhotovenie a osadenie protetických náhrad - a doplnenie chýbajúceho chrupu do želaného stavu. 


Koreňová nadstavba- čap

Aby mala korunka na čom držať, je potrebné vytvoriť jej základňu - kovová skrutka, biela tyčinka zo sklenených vláken alebo kovový liaty čap.


Korunka

V prípade poškodeného, zlomeného, prípadne veľmi zničeného zuba, ktorý nie je možné ošetriť plombou, prichádza na rad úprava do želaného tvaru korunkou. Vyrobená z rôznych materiálov (provizórna, plášťová živicová, zirkónová, kovokeramická, celokreramická), korunka sa nasadí na obrúsený zub, čím ho dotvaruje do pôvodnej podoby.


Fixné mostíky

Trvalá náhrada jedného, prípadne viacerých zubov fixne upevnená na okolité zdravé zuby obrúsené do potrebného tvaru predstavuje dlhodobé a veľmi estetické riešenie.


Protézy

Snímateľná náhrada jedného, prípadne viacerých zubov, použiteľná počas dňa. Čiastočná alebo celková protéza je sponou uchytená na okolité zuby, protéza s podnebím prekrýva celé horné podnebie.

V porovnaní s mostíkom je vyhotovenie protézy zdĺhavejšie, na druhej strane predstavuje cenovo výhodnejšie riešenie.


Zubné implantáty

Nastreľovací zub, prípadne titánový valček nahrádzajúci koreň zuba tvorí základňu pre nadstavbu - korunku, fixný mostík alebo snímateľnú protézu. Implantát ako dlhodobé riešenie dokáže nahradiť kompletný zubkoreň aj nadstavbu, jeden aj skupinu zubov. Bez obrúsenia zdravých susediacich zubov je možné nahradiť snímateľnú protézu, prípadne ju zafixovať napevno. 

Výrobky zubnej protetiky je vždy potrebné vyrobiť na mieru, čo v závislosti od typu produktu trvá od cca 4 pracovných dní.


Objednajte sa a vyriešte svoj problém čo najskôr

Pre objednanie sa použite formulár

Sme v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami VŠZP, DôveraUNION. Nezmluvné úkony je možné hradiť hotovostnou platbou. Platbu cez terminál pripravujeme.